RECOMMENDED ITEMS

Group Product

วัสดุเป็นอลูมิเนียมหนา เบอร์ 6005-T5 Aluminum ขณะเป็นทรงเอ รับน้ำหนักได้มากสุด250 ปอนด์ มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 13-22 ฟุต

Group Product

วัสดุเป็นอลูมิเนียมหนา เบอร์ 6005-T5 Aluminum ขณะเป็นทรงเอ รับน้ำหนักได้มากสุด 300 ปอนด์ ขาบันไดทั้งสองข้างปรับยืดหยุ่นความสูงได้

Group Product

วัสดุเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ขั้นบันไดกว้างมีพื้นยืนและมือจับ รับน้ำหนักได้มากสุด 300 ปอนด์ มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4-6 ฟุต

Group Product

วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาส ฉนวนกันไฟฟ้า น้ำหนักเบา ด้านบนสุดเป็นถาดใส่เครื่องมือช่าง มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 6-8 ฟุต

Group Product

วัสดุเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา มีพื้นยืนและมือจับขณะเป็นทรงเอ รับน้ำหนักได้มากสุด 300 ปอนด์ มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 3-4 ขั้น

Group Product

วัสดุเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาพิเศษ ด้านบนสุดมีถาดเครื่องมือ ยืดปรับระดับความสูงได้ รับน้ำหนักได้สูงสุด 300 ปอนด์

Group Product

ทำจากไฟเบอร์กลาส ขั้นบันไดรูปตัว D สามารถรับน้ำหนักได้ 300 ปอนด์ มีความสูงรวมให้เลือกตั้งแต่ 16-40 ฟุต

Group Product

ทำจากไฟเบอร์กลาส สามารถรับน้ำหนักได้ 300 ปอนด์ มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4-12 ฟุต

Group Product

ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 2-6 ฟุต

Group Product

ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 10-20 ฟุต มี มอก. TIS660-2529

Group Product

ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 3-6 ฟุต

Group Product

ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 3-6 ฟุต

Group Product

ผลิตจากเหล็กเคลือบสีคุณภาพสูง สามารถรับน้ำหนักได้ 80 กก. มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4-7 ฟุต

Group Product

ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 10-14 ฟุต

Group Product

ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 10-14 ฟุต

Group Product

ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี สามารถใช้เป็นตัว A และปรับเป็นบันไดพาดได้ มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4-8 ฟุต

Group Product

บันไดเคลือบสีส้ม ชนิดขึ้น-ลงทางเดียว มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4-7 ฟุต

Group Product

บันไดคลาสสิคทำจากอลูมิเนียมมาพร้อมถาดเครื่องมือด้านบน รับน้ำหนักได้ 100 กก. มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 3-7 ฟุต

Powered by MakeWebEasy.com