NEW ARRIVALS

สามารถสอบถามราคาสินค้า ผ่านระบบตะกร้าสินค้า การหยิบใส่ตะกร้าและยืนยันข้อมูลมายังทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคาเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อ .... กรุณารอฝ่ายขายติดต่อกลับ
CALL CENTER 02-4898958-9 ติดต่อฝ่ายขาย

บันไดทรงเอ SANKI : ขึ้น-ลงทางเดียว LD-TPP 04 (4 ฟุต), LD-TPP 05 (5 ฟุต), LD-TPP 06 (6 ฟุต), LD-TPP 07 (7 ฟุต)

บันไดเคลือบสีส้ม ชนิดขึ้น-ลงทางเดียว มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4-7 ฟุต

SANKI: บันไดทรงเอ ขึ้น-ลงทางเดียว LD-SKT03 (3 ฟุต), LD-SKT04 (4 ฟุต), LD-SKT05 (5 ฟุต), LD-SKT06 (6 ฟุต) , LD-SKT07 (7 ฟุต), LD-SKT08 (8 ฟุต), LD-SKT09 (9 ฟุต) , LD-SKT10 (10 ฟุต), LD-SKT11 (11 ฟุต), LD-SKT12 (12 ฟุต), LD-SKT13 - 20 (13-20ฟุต)

ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี เสริมถาดเครื่องมือสีส้ม มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 3-20 ฟุต มี มอก. TIS660-2529

BARCO: บันไดทรงเอ ขึ้น-ลงทางเดียว TPQ-BCTN04, TPQ-BCTN05, TPQ-BCTN06, TPQ-BCTN07, TPQ-BCTN08, TPQ-BCTN09, TPQ-BCTN10

บันไดพับรุ่นมาตรฐาน TECHCON ขึ้น-ลงทางเดียว มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO: บันไดทรงเอ ขึ้น-ลงทางเดียว TPQ-BCSM04, TPQ-BCSM05, TPQ-BCSM06, TPQ-BCSM07, TPQ-BCSM08, TPQ-BCSM09, TPQ-BCSM10

บันไดพับรุ่นมาตรฐาน SIGMA ขึ้น-ลงทางเดียว มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : บันไดทรงเอ ขึ้น-ลงสองทาง TPQ-BCSP04, TPQ-BCSP05, TPQ-BCSP06, TPQ-BCSP07, TPQ-BCSP08, TPQ-BCSP09, TPQ-BCSP10, TPQ-BCSP11, TPQ-BCSP12, TPQ-BCSP13, TPQ-BCSP14, TPQ-BCSP15, TPQ-BCSP16, TPQ-BCSP17, TPQ-BCSP18, TPQ-BCSP19, TPQ-BCSP20

บันไดพับรุ่นสั่งทำพิเศษ BARCO ขึ้น-ลงสองทาง มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : TPQ-BCTH03, TPQ-BCTH04, TPQ-BCTH05, TPQ-BCTH06, TPQ-BCTH07, TPQ-BCTH08, TPQ-BCTH09, TPQ-BCTH11, TPQ-BCTH12

บันไดพับรุ่นหนา BARCO ขึ้น-ลงทางเดียว มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : บันไดทรงเอ ขึ้น-ลงสองทาง TPQ-BCHL04, TPQ-BCHL05, TPQ-BCHL06, TPQ-BCHL07, TPQ-BCHL08

บันไดหัวล็อค BARCO ขึ้น-ลงสองทางและพาดตรงได้ มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO: บันไดเอนกประสงค์ TPQ-M2, TPQ-M3, TPQ-M4

บันไดอเนกประสงค์ BARCO สามารถกาง พับ และปรับพาดได้หลายแบบ ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคลุม มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : บันไดพาดตอนเดียว TPQ-BCA6, TPQ-BCA7, TPQ-BCA8, TPQ-BCA9, TPQ-BCA10, TPQ-BCA11, TPQ-BCA12, TPQ-BCA13, TPQ-BCA14, TPQ-BCA15, TPQ-BCA16,

บันไดพาดตอนเดียว BARCO มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO: บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน TPQ-BCAS6, TPQ-BCAS7, TPQ-BCAS8, TPQ-BCAS9, TPQ-BCAS10, TPQ-BCAS11, TPQ-BCAS12, TPQ-BCAS13, TPQ-BCAS14, TPQ-BCAS15, TPQ-BCAS16, TPQ-BCAS17, TPQ-BCAS20

บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน BARCO มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : บันไดพาดเลื่อน 3 ตอน TPQ-BCAT06, TPQ-BCAT07, TPQ-BCAT08, TPQ-BCAT09, TPQ-BCAT10, TPQ-BCAT11, TPQ-BCAT12, TPQ-BCAT13, TPQ-BCAT14, TPQ-BCAT15, TPQ-BCAT16, TPQ-BCAT17, TPQ-BCAT20

บันไดพาดเลื่อน 3 ตอน BARCO มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO: บันไดไฟเบอร์กลาส TPQ-BCFB04, TPQ-BCFB05, TPQ-BCFB06, TPQ-BCFB07, TPQ-BCFB09, TPQ-BCFB10, TPQ-BCFB12, TPQ-BCFB14, TPQ-BCFB16

บันไดไฟเบอร์กลาส ทรงเอ BARCO ขึ้นลงได้สองทาง วัสดุโครงบันไดเป็นไฟเบอร์กลาสหนา 3 มม. มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : บันไดมีพื้นยืน มือจับ ถาด TPQ-BCST03, TPQ-BCST04, TPQ-BCST05, TPQ-BCST06

** โครงขาเป็นสแตนเลส / พื้นเหยียบวัสดุอลูมิเนียม ราวจับสีส้มเป็นยาง ** บันไดสแตนเลสมีราวจับ ทรงเอ BARCO ขึ้นลงทางเดียว มีหลายขนาดให้เลือก

SANKI : บันไดทรงเอ ขึ้น-ลงทางเดียว LD-TSS03 (3 ฟุต), LD-TSS04 (4 ฟุต), LD-TSS05 (5 ฟุต), LD-TSS06 (6 ฟุต), LD-TSS07 (7 ฟุต), LD-TSS08 (8 ฟุต)

ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี เสริมถาดเครื่องมือสีเหลือง สามารถรับน้ำหนักได้ 100 กก. มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 3-8 ฟุต

BARCO : บันไดเอนกประสงค์ TPQ-M403, TPQ-M404, TPQ-M405

บันไดอเนกประสงค์รุ่นใหม่ BARCO รับน้ำหนักได้ 150 กก. สามารถกาง พับ และปรับพาดได้หลายแบบ ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคลุม มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO: บันไดยืด-หดอเนกประสงค์ TPQ-BATL09, TPQ-BATL11, TPQ-BATL13,

บันไดยืดหดได้อเนกประสงค์ ทรงเอ BARCO มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : บันไดยืด-หดอเนกประสงค์ TPQ-BAMST07, TPQ-BAMST09, TPQ-BAMST11, TPQ-BAMST13, TPQ-BAMST15

บันไดยืดหดได้อเนกประสงค์ พาดและเลื่อน BARCO มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : บันไดยืด-หดอเนกประสงค์ TPQ-BAATM05, TPQ-BAATM06, TPQ-BAATM07, TPQ-BAATM08, TPQ-BAATM09

บันไดยืดหดได้อเนกประสงค์ ทรงเอและพาด BARCO มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : บันไดมีพื้นยืน มือจับ ถาด TPQ-BAHT02, TPQ-BAHT03, TPQ-BAHT04, TPQ-BAHT05, TPQ-BAHT06, TPQ-BAHT07

บันไดมีราวจับ ทรงเอ BARCO ขึ้นลงทางเดียว มีหลายขนาดให้เลือก

BARCO : บันไดเอนกประสงค์ TPQ-JD-E308, TPQ-JD-E310, TPQ-JD-E312

บันไดอเนกประสงค์รูปตัววาย BARCO เลื่อน 3 ตอน กางทรงเอ มีหลายขนาดให้เลือก

SANKI : บันไดเอนกประสงค์ LD-SC-02 (2 ขั้น), LD-SC-03 (3 ขั้น)

โครงสร้างวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง รับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือก 2 ระดับ

SANKI : บันไดอเนกประสงค์พับได้ LD-ML 08 (8 ฟุต), LD-ML-12 (12 ฟุต), LD-ML 16 (16 ฟุต)

โครงสร้างวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง รับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือก 8-16 ฟุต

SANKI : บันไดไฟเบอร์กลาส ทรงเอ LD-FBA 04 (4 ฟุต), LD-FBA 05 (5 ฟุต), LD-FBA 06 (6 ฟุต),  LD-FBA 07 (7 ฟุต), LD-FBA 08 (8 ฟุต)

บันไดไฟเบอร์กลาสแบบมีถาดเครื่องมือ รับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือก 4-8 ฟุต

SANKI : บันไดไฟเบอร์กลาสพาด 1 ตอน LD-FBS 10 (10 ฟุต), LD-FBS 12 (12 ฟุต), LD-FBS 14 (14 ฟุต)

บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือก 10-14 ฟุต

SANKI : บันไดไฟเบอร์กลาส  LD-FBL10 (10 ฟุต),  LD-FBL12 (12 ฟุต), LD-FBL14 (14 ฟุต)

บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาดเลื่อน 2 ตอน รับน้ำหนักได้ 150 กก. มีความสูงให้เลือก 10-14 ฟุต

SANKI : บันไดทรงเอ ขึ้น-ลงสองทาง LD-PP2 04 (4 ฟุต), LD-PP2 05 (5 ฟุต), LD-PP2 06 (6 ฟุต), LD-PP2 07 (7 ฟุต), LD-PP2 08 (8 ฟุต)

บันไดเคลือบสีอเนกปรสงค์ขึ้นได้ 2 ทาง เคลือบสีคุณภาพดี การใช้งานแบบตัวเอรับน้ำหนักได้ 100 กก. การใช้งานแบบปรับพาดรับน้ำหนักได้ 90 กก.

Powered by MakeWebEasy.com